Fotoparked.com

Jak powstają farby?

farba do malowania dekoral

Kupując farbę, nie zastanawiamy się, jak ona powstaje. Wiemy, że jest po prostu substancją płynną, która może być aplikowana na różnego rodzaju podłożach. Po etapie wyschnięcia bądź utwardzenia tworzy powłokę, która charakteryzuje się przyleganiem i spójnością. Jak powstają farby i z czego są robione?

Z czego składa się farba?

W skład każdej farby wchodzą: spoiwo, wypełniacze, pigmenty, rozpuszczalnik, środki konserwujące i odpieniające oraz środki zagęszczające. Wszystkie składniki dodaje się w odpowiednich proporcjach, by farba zachowywała się prawidłowo podczas malowania i w trakcie użytkowania. Składnikiem określającym rodzaj farby jest spoiwo, które jest odpowiedzialne za łączenie farby z podłożem i powiązanie cząsteczek pigmentu. Drugim bardzo ważnym składnikiem jest rozpuszczalnik, który ułatwia aplikację farby, odparowując podczas malowania. Elementem odpowiedzialnym za kolor farby są pigmenty, które w zależności od rodzaju są mniej lub bardzie odporne na działanie promieni UV. W celu poprawienia właściwości farb dodaje się do nich środki hydrofobowe, grzybo- i pleśniobójcze, matujące oraz poprawiające odporność na płowienie. W zależności od ilości dodanego spoiwa, farby mają wysoką lub niską odpornością na mycie lub szorowanie

Jak się produkuje farbę?

W produkcji farb dużą rolę odgrywa powtarzalność procesu. Linia produkcyjna to kilka etapów, w tym mieszanie i dyspersja pigmentów, z wykorzystaniem wody lub rozpuszczalnika. Ważny jest czas mieszania oraz dyspersji, ponieważ wpływa on na całkowitą wydajność oraz ostateczne koszty procesów produkcyjnych. W związku z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, podczas produkcji dużą wagę przywiązuje się do zmniejszenia emisji rozpuszczalników i pyłów. Etap dyspersji polega na rozproszeniu cząstek stałych w płynie. Dzięki temu tworzą stabilną, dwufazową mieszaninę koloidalną. Cząstki mają rozmiary poniżej 10 mikrometrów i tworzą trwałe aglomeraty ze względu na oddziaływania powierzchniowe. W związku z tym, uzyskanie niezbędnej i pożądanej struktury farby jest zadaniem dość trudnym. W zakładach przemysłowych dyspersję przeprowadza się przede wszystkim w urządzeniach zwanych disolwerami, czyli mieszalnikach z szybkobieżnym mieszadłem. Generują siły pozwalające na rozbicie aglomeratów proszku, a następnie dyspersję w płynie. Disolwery są urządzeniami energochłonnymi, więc opracowano dużo bardziej oszczędne mieszalniki do farb. Dzięki nim procesy rozbicia aglomeratów oraz rozproszenia cząstek stałych zostały rozdzielone, a dyspersję można przeprowadzić w ograniczonej ilości płynu. Mieszalniki pozwalają również odpowietrzać produkt, dając efekt w postaci lepszej jakości i większej trwałości.

Farba do malowania pewnie jeszcze wiele razy będzie przedmiotem naszego zainteresowania. Korzystajmy z dobrodziejstw najnowszych technologii, których wykorzystanie sprawia, że otrzymujemy produkt dobrej jakości, który tworzy trwałe i ładne powłoki.

Post a comment